Izobraževalna doživetja

Odklenite digitalni potencial
z doživetji Varni internet

Prihodnje generacije potrebujejo uspešen začetek učenja že v zgodnjih letih, če želimo, da se bodo uspešno soočale s spremembami in izzivi 21. stoletja. Zato v sklopu izobraževalnih doživetij Varni internet vzpodbujamo vedoželjnost, ustvarjalnost in samoiniciativnost učenk in učencev, jih usposabljamo za samostojno opazovanje in pridobivanje digitalnih izkušenj in znanj, za razvijanje spretnosti ter za samostojno reševanje problemov, ki jih novodobna tehnologija postavlja pred njih. 

  • Ciljna skupina

  • Vrsta doživetja

  • Digitalne veščine

ZAKAJ SE ODLOČITI ZA NAS?

Odklenite DIGITALNI potencial z doživetji Varni internet

Učenje preko izzivov

Z različnimi krajšimi in daljšimi projektnimi nalogami usvajajo korake novodobne tehnologije – AR, IoT, robotika..

Vroče tehnične teme

Tehnični svet se hitro premika. Danes pokrivamo robotiko, obogateno resničnost in spletno varnost. Jutri? Mogoče najnovejša tehnologija, ki spreminja zdravje

Skladno z EU priporočili

Tehnični svet se hitro premika. Danes pokrivamo robotiko, obogateno resničnost in spletno varnost. Jutri? Mogoče najnovejša tehnologija, ki spreminja zdravje

Potrebujete dodatne informacije?

Preverite pogosto
zastavljena vprašanja

Cilj in namen tehničnega dne ali dneva dejavnosti je zagotoviti učencem izobraževalno doživetje, ki dopolnjuje in obogati redni šolski program. Pri vsakem posameznem programu tehničnega dneva ali dneva dejavnosti so jasno opisane veščine in znanja, ki jih bodo učenci pridobili. To vključuje tako specifične tehnične veščine kot tudi splošne kompetence, kot so reševanje problemov, kritično mišljenje in timsko delo.

Na primer, če je tehnični dan osredotočen na robotiko, bo opis programa podrobno razložil, kako se bodo učenci naučili osnov programiranja, delovanja robotov in kako tehnologija vpliva na naš svet. Poleg tega bodo morda razvijali tudi sposobnost analitičnega razmišljanja in dela v skupini pri skupnih projektih.

Zavod Varni internet ponuja vir informacij in podpore na temo varne uporabe interneta in digitalnih tehnologij. V okviru svojih storitev lahko zagotovimo dodatne informacije učitelje, da bolje razumejo digitalno okolje, v katerem se otroci učijo in razvijajo. Tako lahko zagotovijo, da so veščine, pridobljene med tehničnim dnem ali dnem dejavnosti, uporabljene na pozitiven in produktiven način.

Pri izvedbi tehničnega dne ali dneva dejavnosti, ki temelji na izobraževanju o varni uporabi interneta in digitalni pismenosti, ne bo potrebe po dodatni računalniški opremi s strani šole, saj Zavod Varni internet priskrbi vso potrebno opremo. To pomeni, da bodo učenci imeli dostop do sodobne opreme, tablic ali drugih naprav, ki so potrebne za izvedbo delavnic in izobraževalnih aktivnosti.

Zavod Varni internet zagotavlja, da je oprema, ki jo uporabljajo, posodobljena in primerna za izobraževalne namene. Prav tako poskrbijo za ustrezno programsko opremo, ki je potrebna za izvedbo različnih aktivnosti, kot so interaktivne delavnice, spletni kvizi, programiranje ali druge multimedijske dejavnosti. S tem je zagotovljeno, da tehnična plat izvedbe delavnice poteka nemoteno in da lahko učitelji ter učenci maksimalno izkoristijo čas, namenjen učenju in razvoju veščin, povezanih z varno uporabo interneta in računalniške pismenosti.

Poleg tega Zavod Varni internet pogosto zagotavlja tudi izobraževanje za učitelje, kar jim omogoča, da nadaljujejo z izvajanjem podobnih aktivnosti neodvisno, kar prispeva k trajnosti učenja in razumevanja digitalne varnosti med učenci

Pri izbiri in organizaciji predavanja, tehničnega dne ali dneva dejavnosti je ključno, da so aktivnosti prilagojene zmožnostim in potrebam različnih starostnih skupin otrok in mladostnikov. To je še posebej pomembno pri delu z internetom, tehnologijo in eksperimentiranjem, kjer se srečujemo z različnimi ravnmi predznanja in različnimi sposobnostmi obdelave informacij.

Naša ekipa, ki se specializira za delo z otroki in mladostniki na področju varne in odgovorne uporabe interneta, tehnike in eksperimentiranja, se zaveda teh razlik in jih upošteva pri načrtovanju dejavnosti. Visoko kvalificirani strokovnjaki, kot so priznani univerzitetni profesorji računalništva in informatike, pedagogi in psihologi, ki so del naše ekipe, imajo obsežne izkušnje in znanja iz svojih področij. S svojo pedagoško občutljivostjo in metodološko dovršenostjo so sposobni prilagoditi učni proces tako, da učenci ne samo pridobivajo tehnična znanja, ampak tudi razvijajo kritično mišljenje, rešujejo probleme in izboljšujejo digitalno pismenost na način, ki je primeren njihovi starosti in razvojni stopnji.

Z večletnimi izkušnjami v pedagoškem delu ti strokovnjaki ustvarjajo varno in spodbudno okolje, kjer se učenci lahko učijo skozi igro in eksperimentiranje, hkrati pa se učijo o pomenu odgovorne uporabe tehnologij. Pedagoški pristopi, ki jih uporabljajo, so namenjeni krepitvi samozavesti učencev in spodbujanju njihove naravne radovednosti, hkrati pa zagotavljajo, da so učne izkušnje prilagojene tako, da so za učence zanimive, dostopne in razumljive.

Stroški so pomemben dejavnik pri načrtovanju tehničnega dne ali dneva dejavnosti. Za natančne informacije o stroških se lahko obrnete na Zavod Varni internet, kjer vam bo prijazno osebje z veseljem pomagalo pripraviti finančno ugodno ponudbo, prilagojeno vašim potrebam in proračunu. Zavedajo se, da so izobraževalne dejavnosti ključnega pomena za razvoj otrok in si prizadevajo, da bi bile te možnosti dostopne širšemu krogu učencev. Osebje zavoda bo sodelovalo z vami, da bo našlo najbolj učinkovite rešitve, ob tem pa bo upoštevalo različne finančne okoliščine in zagotovilo, da bodo finančni vidiki jasno komunicirani in obvladljivi za vse vpletene.

Čas trajanja posameznih aktivnosti je ključni element pri načrtovanju in izvedbi predavanja, tehničnega dne ali dneva dejavnosti. Ta informacija je običajno navedena neposredno ob opisu izobraževalnega doživetja, da učitelji in učenci vedo, koliko časa bodo posvetili vsaki posebni dejavnosti.

Pri tehničnih dneh, ki so namenjeni poglobljenemu tehničnemu ali praktičnemu izobraževanju, je pogosto predvideno, da trajajo 5 šolskih ur. To zagotavlja dovolj časa za raziskovanje, eksperimentiranje in izvedbo projektov, ki so pogosto bolj kompleksni in zahtevajo večjo vključenost. Večja količina časa omogoča tudi bolj temeljito obravnavo teoretičnih konceptov, ki podpirajo praktične aktivnosti.

Nasprotno pa dnevi dejavnosti, ki so lahko bolj usmerjeni v različne vrste aktivnosti, kot so spletno nasilje, prekomerna uporaba spleta ali spletne komunikacije, običajno trajajo 4 šolske ure. To je dovolj časa za udeležbo v različnih, manj zahtevnih aktivnostih, ki pa še vedno nudijo učinkovito in smiselno izkušnjo.

Pomembno je, da so ti okvirji prilagodljivi, saj lahko specifične potrebe določene dejavnosti zahtevajo prilagoditve trajanja. Vendar pa zagotavljanje osnovne strukture za trajanje tehničnih dni in dni dejavnosti pomaga pri jasni organizaciji in učinkovitem časovnem upravljanju.

Pri izbiri strokovnjakov, ki bodo vodili predavanje, tehnični dan ali dan dejavnosti, je kvalifikacija in izkušnje osebja ključnega pomena za zagotavljanje kakovosti. V naši ekipi smo zavezani k visokim standardom, kar se odraža v kvalifikacijah in izkušnjah naših sodelavcev.

Strokovni člani naše ekipe imajo dolgoletne izkušnje, saj se z delom z otroki in mladostniki ukvarjajo že vrsto let. V tem času so razvili občutljivost za potrebe mladih, izboljšali svoje spretnosti vodenja skupin, podajanja znanja ter mediacije med udeleženci. Te spretnosti so ključnega pomena za učinkovito in varno izvajanje programov, ki so tako prilagojeni različnim skupinam mladih.

V naši ekipi so tudi strokovnjaki s specifičnimi znanji iz različnih področij, med njimi univerzitetni profesorji računalništva in informatike ter strokovnjaki s področja pedagogike in psihologije. Ti strokovnjaki prinašajo bogat nabor znanj in metodologij, ki so ključne za razumevanje in pristop k izobraževanju mladih.

Naša ekipa je skrbno izbrana in vsi njeni člani izpolnjujejo stroge zakonske zahteve za delo z otroki. Poleg tega so njihove vloge in odgovornosti natančno določene, da lahko zagotovimo, da je vsaka naloga dodeljena osebi, ki je za to najbolj usposobljena. Taka porazdelitev odgovornosti zagotavlja, da je vsak vidik programa skrbno voden in izveden s strani strokovnjaka na svojem področju.

V primeru nepredvidenih okoliščin, kot so ekstremne vremenske razmere, tehnične težave ali drugi dogodki, ki jih lahko kategoriziramo kot višjo silo, in ki preprečujejo varno ali uspešno izvedbo tehničnega dne, je ekipa 'Varni internet' pripravljena pokazati fleksibilnost. Razumemo, da so takšne situacije izven nadzora šole, organizatorjev ali izvajalcev, in v takšnih primerih smo pripravljeni aktivno iskati rešitve, ki bodo v največjo možno mero ustrezale vsem vpletenim stranem. To tipično vključuje dogovor o alternativnem terminu, ki bo omogočal izvedbo delavnice brez dodatnih stroškov za šolo ali udeležence. Naš cilj je zagotoviti, da se izobraževalne aktivnosti izvedejo v ugodnem in varnem okolju, pri čemer je izobraževanje o varni uporabi interneta naša glavna prioriteta."

Tak pristop zagotavlja, da so vse strani informirane in da se v primeru težav lahko hitro in učinkovito odzovejo, minimizirajo prekinitve in zagotovijo, da otroci ne zamudijo pomembnih izobraževalnih priložnosti.

Da bi zagotovili, da bo tehnični dan ali dan dejavnosti imel dolgoročen učinek na učenje in razumevanje učencev, Zavod Varni internet spodbuja učitelje, da organizirajo dodatne razprave o obravnavani temi pred ali po samem izobraževalnem dogodku. Takšne razprave so ključne, saj povečujejo pomnjenje in razumevanje naučene snovi, hkrati pa omogočajo učencem, da razmislijo o praktični uporabi novih znanj v vsakdanjem življenju. Dodatne dejavnosti, kot so razredne diskusije, projektno delo ali raziskovalne naloge, pripomorejo k temu, da se izobraževalno doživetje globlje integrira v učni proces in podprejo učence v procesu kritičnega mišljenja in povezovanja informacij z že obstoječim znanjem."

Takšen pristop ne le okrepi pedagoški učinek tehničnega dne ali dneva dejavnosti, ampak tudi podpira razvoj veščin, kot so analitično razmišljanje, reševanje problemov in samostojno učenje, kar so ključni elementi celostnega izobraževanja.

Nekaj foto utrinkov z naših doživetij

Ekipa Varnega interneta je poglobljeno seznanjena s področjem novodobnih tehnologij,
zato vzpodbujamo udeležence izobraževanj k inovativnosti in samostojnosti pri iskanju informacijskih znanj.
0