1 Responses/5

Mobilna družbena omrežja

V dobi digitalne revolucije pametni mobilni telefoni in družbena omrežja dramatično preoblikujejo naš način komunikacije in interakcije. Čeprav te inovacije prinašajo neskončne možnosti, pa je pomembno razumeti in se zavedati tveganj, ki spremljajo njihovo uporabo. Naše izobraževalno doživetje je zasnovana tako, da poslušalcem nudi vpogled v nevarnosti, povezane z neodgovorno uporabo pametnih mobilnih telefonov in družbenih omrežij, kot so Snapchat, Instagram, Facebook in drugi. Skozi analitične in empirične primere želimo osvetliti resnične incidente, ki so bili posledica napačne uporabe teh tehnologij.

Naš cilj ni zgolj informirati, ampak izobraziti in opolnomočiti posameznike, da razumejo in prepoznajo tveganja, ki so inherentno prisotna v digitalnem prostoru. Nevarnosti, kot so spletno nadlegovanje, kraja identitete, zloraba osebnih podatkov, in celo psihološki učinki, kot sta anksioznost in depresija, so le nekatere izmed težav, ki lahko izvirajo iz neodgovorne uporabe teh platform. Z razkrivanjem konkretnih primerov, ki dokumentirajo posledice nepravilne uporabe, nameravamo našim obiskovalcem ponuditi jasno sliko o tem, kako hitro se lahko nepremišljena dejanja na spletu spremenijo v resnične težave.

Deli s prijatelji:

13-15 let

Ciljna skupina

90 min

Trajanje doživetja

94%

Zadovoljstvo z doživetjem

100%

Garancija na doživetje

Udeleženci v doživetju spoznajo

Razumevanje tveganj

Razumevanje tveganj digitalnega prostora je ključnega pomena za vsakogar, ki uporablja pametne mobilne telefone in družbena omrežja. Na izobraževalnem doživetju bodo udeleženci podrobno spoznali, kako lahko ti digitalni instrumenti, če se uporabljajo neprevidno, privedejo do različnih tveganj in nevarnosti.

Prepoznavanje nevarnih situacij

Izobraževalno doživetje bo poudarjalo nevarnosti, kot so spletno nadlegovanje, kraja identitete, zloraba osebnih podatkov in celo psihološki učinki, kot sta anksioznost in depresija, ki lahko izvirajo iz neodgovorne uporabe digitalnih platform. Udeleženci bodo prepoznali, kako pomembno je biti previden in odgovoren pri svojem digitalnem vedenju ter kako lahko zaščitijo svojo varnost in dobro počutje na spletu.

Strategije zaščite

Izobraževalno doživetje bo predstavilo konkretne primere, ki dokumentirajo posledice nepravilne uporabe digitalnih tehnologij. S temi primeri bodo udeleženci dobili jasno sliko o tem, kako hitro se lahko nepremišljena dejanja na spletu spremenijo v resnične težave. Ta vpogled bo spodbudil bolj premišljeno in odgovorno ravnanje na spletu.

Srečajmo se na doživetju

Vsaka velika priložnost se začne z majhnim korakom. Storite ga!

Vsaka velika priložnost se začne z majhnim korakom. Storite ga!​

Srečajmo se na doživetju

Kontaktirajte nas

Pridružite se nam pri zagotavljanju varnega in odgovornega brskanja po spletu!

Izobraževanje je cenejše kot ignoriranje.

Cesta v Zgornji log 32
1000 Ljubljana Slovenija

info@varniinternet.si

+386 (0)590 72-990

Pošljite nam sporočilo

Potrebujete dodatne informacije?

Preverite pogosto
zastavljena vprašanja

Cilj in namen tehničnega dne ali dneva dejavnosti je zagotoviti učencem izobraževalno doživetje, ki dopolnjuje in obogati redni šolski program. Pri vsakem posameznem programu predavanja, tehničnega dneva ali dneva dejavnosti so jasno opisane veščine in znanja, ki jih bodo učenci pridobili. To vključuje tako specifične tehnične veščine kot tudi splošne kompetence, kot so reševanje problemov, kritično mišljenje in timsko delo.

Na primer, če je tehnični dan osredotočen na robotiko, bo opis programa podrobno razložil, kako se bodo učenci naučili osnov programiranja, delovanja robotov in kako tehnologija vpliva na naš svet. Poleg tega bodo morda razvijali tudi sposobnost analitičnega razmišljanja in dela v skupini pri skupnih projektih.

Zavod Varni internet ponuja vir informacij in podpore na temo varne uporabe interneta in digitalnih tehnologij. V okviru svojih storitev lahko zagotovimo dodatne informacije učitelje, da bolje razumejo digitalno okolje, v katerem se otroci učijo in razvijajo. Tako lahko zagotovijo, da so veščine, pridobljene med tehničnim dnem ali dnem dejavnosti, uporabljene na pozitiven in produktiven način.

Pri izvedbi tehničnega dne ali dneva dejavnosti, ki temelji na izobraževanju o varni uporabi interneta in digitalni pismenosti, ne bo potrebe po dodatni računalniški opremi s strani šole, saj Zavod Varni internet priskrbi vso potrebno opremo. To pomeni, da bodo učenci imeli dostop do sodobne opreme, tablic ali drugih naprav, ki so potrebne za izvedbo delavnic in izobraževalnih aktivnosti.

Zavod Varni internet zagotavlja, da je oprema, ki jo uporabljajo, posodobljena in primerna za izobraževalne namene. Prav tako poskrbijo za ustrezno programsko opremo, ki je potrebna za izvedbo različnih aktivnosti, kot so interaktivne delavnice, spletni kvizi, programiranje ali druge multimedijske dejavnosti. S tem je zagotovljeno, da tehnična plat izvedbe delavnice poteka nemoteno in da lahko učitelji ter učenci maksimalno izkoristijo čas, namenjen učenju in razvoju veščin, povezanih z varno uporabo interneta in računalniške pismenosti.

Poleg tega Zavod Varni internet pogosto zagotavlja tudi izobraževanje za učitelje, kar jim omogoča, da nadaljujejo z izvajanjem podobnih aktivnosti neodvisno, kar prispeva k trajnosti učenja in razumevanja digitalne varnosti med učenci

Pri izbiri in organizaciji predavanja, tehničnega dne ali dneva dejavnosti je ključno, da so aktivnosti prilagojene zmožnostim in potrebam različnih starostnih skupin otrok in mladostnikov. To je še posebej pomembno pri delu z internetom, tehnologijo in eksperimentiranjem, kjer se srečujemo z različnimi ravnmi predznanja in različnimi sposobnostmi obdelave informacij.

Naša ekipa, ki se specializira za delo z otroki in mladostniki na področju varne in odgovorne uporabe interneta, tehnike in eksperimentiranja, se zaveda teh razlik in jih upošteva pri načrtovanju dejavnosti. Visoko kvalificirani strokovnjaki, kot so priznani univerzitetni profesorji računalništva in informatike, pedagogi in psihologi, ki so del naše ekipe, imajo obsežne izkušnje in znanja iz svojih področij. S svojo pedagoško občutljivostjo in metodološko dovršenostjo so sposobni prilagoditi učni proces tako, da učenci ne samo pridobivajo tehnična znanja, ampak tudi razvijajo kritično mišljenje, rešujejo probleme in izboljšujejo digitalno pismenost na način, ki je primeren njihovi starosti in razvojni stopnji.

Z večletnimi izkušnjami v pedagoškem delu ti strokovnjaki ustvarjajo varno in spodbudno okolje, kjer se učenci lahko učijo skozi igro in eksperimentiranje, hkrati pa se učijo o pomenu odgovorne uporabe tehnologij. Pedagoški pristopi, ki jih uporabljajo, so namenjeni krepitvi samozavesti učencev in spodbujanju njihove naravne radovednosti, hkrati pa zagotavljajo, da so učne izkušnje prilagojene tako, da so za učence zanimive, dostopne in razumljive.

Stroški so pomemben dejavnik pri načrtovanju tehničnega dne ali dneva dejavnosti. Za natančne informacije o stroških se lahko obrnete na Zavod Varni internet, kjer vam bo prijazno osebje z veseljem pomagalo pripraviti finančno ugodno ponudbo, prilagojeno vašim potrebam in proračunu. Zavedajo se, da so izobraževalne dejavnosti ključnega pomena za razvoj otrok in si prizadevajo, da bi bile te možnosti dostopne širšemu krogu učencev. Osebje zavoda bo sodelovalo z vami, da bo našlo najbolj učinkovite rešitve, ob tem pa bo upoštevalo različne finančne okoliščine in zagotovilo, da bodo finančni vidiki jasno komunicirani in obvladljivi za vse vpletene.

Čas trajanja posameznih aktivnosti je ključni element pri načrtovanju in izvedbi predavanja, tehničnega dne ali dneva dejavnosti. Ta informacija je običajno navedena neposredno ob opisu izobraževalnega doživetja, da učitelji in učenci vedo, koliko časa bodo posvetili vsaki posebni dejavnosti.

Pri tehničnih dneh, ki so namenjeni poglobljenemu tehničnemu ali praktičnemu izobraževanju, je pogosto predvideno, da trajajo 5 šolskih ur. To zagotavlja dovolj časa za raziskovanje, eksperimentiranje in izvedbo projektov, ki so pogosto bolj kompleksni in zahtevajo večjo vključenost. Večja količina časa omogoča tudi bolj temeljito obravnavo teoretičnih konceptov, ki podpirajo praktične aktivnosti.

Nasprotno pa dnevi dejavnosti, ki so lahko bolj usmerjeni v različne vrste aktivnosti, kot so spletno nasilje, prekomerna uporaba spleta ali spletne komunikacije, običajno trajajo 4 šolske ure. To je dovolj časa za udeležbo v različnih, manj zahtevnih aktivnostih, ki pa še vedno nudijo učinkovito in smiselno izkušnjo.

Pomembno je, da so ti okvirji prilagodljivi, saj lahko specifične potrebe določene dejavnosti zahtevajo prilagoditve trajanja. Vendar pa zagotavljanje osnovne strukture za trajanje tehničnih dni in dni dejavnosti pomaga pri jasni organizaciji in učinkovitem časovnem upravljanju.

Pri izbiri strokovnjakov, ki bodo vodili predavanje, tehnični dan ali dan dejavnosti, je kvalifikacija in izkušnje osebja ključnega pomena za zagotavljanje kakovosti. V naši ekipi smo zavezani k visokim standardom, kar se odraža v kvalifikacijah in izkušnjah naših sodelavcev.

Strokovni člani naše ekipe imajo dolgoletne izkušnje, saj se z delom z otroki in mladostniki ukvarjajo že vrsto let. V tem času so razvili občutljivost za potrebe mladih, izboljšali svoje spretnosti vodenja skupin, podajanja znanja ter mediacije med udeleženci. Te spretnosti so ključnega pomena za učinkovito in varno izvajanje programov, ki so tako prilagojeni različnim skupinam mladih.

V naši ekipi so tudi strokovnjaki s specifičnimi znanji iz različnih področij, med njimi univerzitetni profesorji računalništva in informatike ter strokovnjaki s področja pedagogike in psihologije. Ti strokovnjaki prinašajo bogat nabor znanj in metodologij, ki so ključne za razumevanje in pristop k izobraževanju mladih.

Naša ekipa je skrbno izbrana in vsi njeni člani izpolnjujejo stroge zakonske zahteve za delo z otroki. Poleg tega so njihove vloge in odgovornosti natančno določene, da lahko zagotovimo, da je vsaka naloga dodeljena osebi, ki je za to najbolj usposobljena. Taka porazdelitev odgovornosti zagotavlja, da je vsak vidik programa skrbno voden in izveden s strani strokovnjaka na svojem področju.

V primeru nepredvidenih okoliščin, kot so ekstremne vremenske razmere, tehnične težave ali drugi dogodki, ki jih lahko kategoriziramo kot višjo silo, in ki preprečujejo varno ali uspešno izvedbo tehničnega dne, je ekipa 'Varni internet' pripravljena pokazati fleksibilnost. Razumemo, da so takšne situacije izven nadzora šole, organizatorjev ali izvajalcev, in v takšnih primerih smo pripravljeni aktivno iskati rešitve, ki bodo v največjo možno mero ustrezale vsem vpletenim stranem. To tipično vključuje dogovor o alternativnem terminu, ki bo omogočal izvedbo delavnice brez dodatnih stroškov za šolo ali udeležence. Naš cilj je zagotoviti, da se izobraževalne aktivnosti izvedejo v ugodnem in varnem okolju, pri čemer je izobraževanje o varni uporabi interneta naša glavna prioriteta."

Tak pristop zagotavlja, da so vse strani informirane in da se v primeru težav lahko hitro in učinkovito odzovejo, minimizirajo prekinitve in zagotovijo, da otroci ne zamudijo pomembnih izobraževalnih priložnosti.

Da bi zagotovili, da bo tehnični dan ali dan dejavnosti imel dolgoročen učinek na učenje in razumevanje učencev, Zavod Varni internet spodbuja učitelje, da organizirajo dodatne razprave o obravnavani temi pred ali po samem izobraževalnem dogodku. Takšne razprave so ključne, saj povečujejo pomnjenje in razumevanje naučene snovi, hkrati pa omogočajo učencem, da razmislijo o praktični uporabi novih znanj v vsakdanjem življenju. Dodatne dejavnosti, kot so razredne diskusije, projektno delo ali raziskovalne naloge, pripomorejo k temu, da se izobraževalno doživetje globlje integrira v učni proces in podprejo učence v procesu kritičnega mišljenja in povezovanja informacij z že obstoječim znanjem."

Takšen pristop ne le okrepi pedagoški učinek tehničnega dne ali dneva dejavnosti, ampak tudi podpira razvoj veščin, kot so analitično razmišljanje, reševanje problemov in samostojno učenje, kar so ključni elementi celostnega izobraževanja.

Nekaj foto utrinkov z naših doživetij

Ekipa Varnega interneta je poglobljeno seznanjena s področjem novodobnih tehnologij,
zato vzpodbujamo udeležence izobraževanj k inovativnosti in samostojnosti pri iskanju informacijskih znanj.

Mnenja zadovoljnih slušateljev
izbranih doživetij

Matej K.

"VARNI INTERNET nam je pomagal, da smo se naučili varno uporabljati internet. Hvala za vašo pomoč!"

Ana S.

"Kot starš sem bila zaskrbljena zaradi spletnih dejavnosti svojih otrok. Nasveti VARNI INTERNET-a so mi dali mir."

Maja P.

"VARNI INTERNET nas je naučil, kako odgovorno ravnati s pametnimi napravami. Odlično delo!"

Luka G.

"S pomočjo VARNI INTERNET smo postali bolj ozaveščeni uporabniki interneta. Priporočam vsem!"

Tjaša M.

"Naučila sem se, kako varno in učinkovito uporabljati internet in mobilne naprave. Hvala VARNI INTERNET!"

Andrej B.

"VARNI INTERNET je odličen vir za starše in otroke, ki želijo varno brskati po spletu."

Katja H.

"Kot učiteljica sem se veliko naučila od VARNI INTERNET-a. Pomagal mi je pri poučevanju varne rabe interneta."

Bojan P.

"Podjetje VARNI INTERNET je nepogrešljiv vir znanja za vse generacije. Hvala vam!"

Nika Z.

"Zahvaljujoč VARNI INTERNET-u se počutim bolj samozavestno pri uporabi interneta. Priporočam!"

Žiga L.

"VARNI INTERNET nas je opremil z znanjem, ki ga potrebujemo za varno navigacijo po spletu. Super storitev!"

Petra J.

"Kot mama sem se naučila, kako zaščititi svoje otroke pred nevarnostmi na spletu. Hvala VARNI INTERNET!"

Marko P.

"Z VARNI INTERNET-ovimi nasveti sem postal bolj ozaveščen uporabnik interneta. Zelo sem hvaležen."

Eva M.

"VARNI INTERNET je odličen vir za izobraževanje o varnosti na spletu. Pomagal mi je pri zaščiti mojih otrok."

Alenka S.

"Zahvaljujoč VARNI INTERNET-u se počutimo bolj zaščitene in pripravljene na izzive interneta."

Jan L.

"VARNI INTERNET je naredil razliko v našem razumevanju varne rabe interneta. Priporočam vsem staršem!"

Urška K.

"VARNI INTERNET nas je naučil, kako se izogniti spletnim pastem. Odlična storitev!"

Gregor H.

"Zaupam VARNI INTERNET-u in se počutim bolj samozavestno pri uporabi interneta."

Katarina M.

"VARNI INTERNET nam je dal znanje, ki ga potrebujemo za varno brskanje po spletu. Hvala!"

Žan B.

"Z VARNI INTERNET-ovimi nasveti se počutim bolj varno na spletu. Toplo priporočam!"

Nataša P.

"Kot učiteljica sem hvaležna VARNI INTERNET-u za odlične vire in nasvete o varnosti na spletu."

Andreja S.

"VARNI INTERNET nas je osnažil z znanjem, ki ga potrebujemo za varno uporabo interneta. Hvala!"

Mihael M.

"S pomočjo VARNI INTERNET-a smo postali bolj ozaveščeni o nevarnostih na spletu. Odlična služba!"

Ema G.

"VARNI INTERNET je bil naš vodič do varnejše uporabe interneta. Zelo smo zadovoljni!"

Tim K.

"Zahvaljujoč VARNI INTERNET-u se počutim bolj zaščitenega pri uporabi mobilnih naprav."

Tina P.

"Kot starš sem se naučila, kako spremljati spletno varnost svojih otrok. Hvala VARNI INTERNET!"

Urban K.

"VARNI INTERNET je naredil ogromno razliko v našem razumevanju spletnih nevarnosti. Priporočam!"

Lara H.

"S pomočjo VARNI INTERNET-a se počutimo bolj samozavestno pri uporabi interneta. Hvala vam!"

Matic S.

"Z VARNI INTERNET-ovimi nasveti smo postali bolj ozaveščeni uporabniki mobilnih naprav. Odlična storitev!"

Nina G.

"VARNI INTERNET je nepogrešljiv vir za izobraževanje o spletni varnosti. Pomagal mi je zaščititi moje otroke."

Žan M.

"Kot starš sem se naučil, kako zaščititi svoje otroke pred spletnimi nevarnostmi. Hvala VARNI INTERNET!"

Erika Z.

"Zahvaljujoč VARNI INTERNET-u se počutimo bolj varne in pripravljene na izzive interneta."

Anej P.

"VARNI INTERNET nas je opremil z znanjem, ki ga potrebujemo za varno brskanje po spletu. Hvala vam!"

Meta B.

"Z VARNI INTERNET-ovimi nasveti smo se naučili izogniti spletnim pastem. Super storitev!"

Luka R.

"Zaupam VARNI INTERNET-u in se počutim bolj samozavestno pri uporabi interneta."

Tjaša J.

"VARNI INTERNET nam je dal znanje, ki ga potrebujemo za varno uporabo interneta. Hvala!"

Anja H.

"Z VARNI INTERNET-ovimi nasveti se počutimo bolj varne na spletu. Toplo priporočam!"

Martin K.

"Kot učitelj sem hvaležen VARNI INTERNET-u za odlične vire in nasvete o varnosti na spletu."

Nika S.

"VARNI INTERNET nas je osnažil z znanjem, ki ga potrebujemo za varno uporabo interneta. Hvala!"

Samo P.

"S pomočjo VARNI INTERNET-a smo postali bolj ozaveščeni o spletnih nevarnostih. Odlična služba!"

Nina M.

"VARNI INTERNET je bil naš vodič do varnejše uporabe interneta. Zelo smo zadovoljni!"

Rok L.

"Zahvaljujoč VARNI INTERNET-u se počutim bolj zaščitenega pri uporabi mobilnih naprav."

Petra S.

"Kot starš sem se naučila, kako spremljati spletno varnost svojih otrok. Hvala VARNI INTERNET!"

Miha G.

"VARNI INTERNET je naredil ogromno razliko v našem razumevanju spletnih nevarnosti. Priporočam!"

Nika H.

"S pomočjo VARNI INTERNET-a se počutimo bolj samozavestno pri uporabi interneta. Hvala vam!"

Aljaž P.

"Z VARNI INTERNET-ovimi nasveti smo postali bolj ozaveščeni uporabniki mobilnih naprav. Odlična storitev!"

Katja B.

"VARNI INTERNET je nepogrešljiv vir za izobraževanje o spletni varnosti. Pomagal mi je zaščititi moje otroke."

Nejc M.

"Kot starš sem se naučil, kako zaščititi svoje otroke pred spletnimi nevarnostmi. Hvala VARNI INTERNET!"

Lara K.

"Zahvaljujoč VARNI INTERNET-u se počutimo bolj varne in pripravljene na izzive interneta."

Tadej P.

"VARNI INTERNET nas je opremil z znanjem, ki ga potrebujemo za varno brskanje po spletu. Hvala vam!"

Maja S.

"Z VARNI INTERNET-ovimi nasveti se počutimo bolj varne na spletu. Toplo priporočam!"

Morda bi vas zanimala še druga doživetja

Ekipa Varnega interneta je poglobljeno seznanjena s področjem novodobnih tehnologij,
zato vzpodbujamo udeležence izobraževanj k inovativnosti in samostojnosti pri iskanju informacijskih znanj.
0