Digitalna inteligenca

Digitalna inteligenca je vsota socialnih, čustvenih in kognitivnih sposobnosti otroka, ki so bistvene za digitalno življenje. Zato otrok  potrebuje znanje, spretnosti in sposobnosti prilagajanja svojih čustev ter lastnega vedenja za spopadanje z izzivi in zahtevami digitalne dobe!

DIGITALNA INTELIGENCA

Standard za digitalno pismenost in
spretnost uporabnikov spleta

Standard za digitalno pismenost in spretnost uporabnikov spleta

Globalni standard, ki ga je zasnovala delovna skupina za digitalno inteligenco pod okriljem IEEE Internet Initiative, vzpostavlja celovit okvir, ki zajema digitalno identiteto, pravice, pismenost, čustveno inteligenco, varnost ter uporabo, ponujajoč narodom in industrijam enotno osnovo za razvoj digitalnih veščin, usklajevanje prizadevanj ter izboljšanje digitalne pripravljenosti državljanov, hkrati pa spodbuja gospodarsko rast v hitro spreminjajočem se digitalnem okolju.

STORITVE

IEEE 3527.1-2020 standard za digitalno inteligenco

Poleg IQ in čustvene inteligence (EQ) je DQ (Digitalna inteligenca) ključna za uspešnost v digitalni dobi. DQ je opredeljena kot “celovit niz tehničnih, kognitivnih, metakognitivnih in socio-čustvenih kompetenc, utemeljenih na univerzalnih moralnih vrednotah, ki posameznikom omogočajo soočanje z izzivi in izkoriščanje priložnosti digitalnega življenja.” Njen okvir, ki združuje več kot 25 vodilnih prejšnjih okvirov o digitalni pismenosti in veščinah, ponuja skupen jezik, strukturo in taksonomijo za digitalno pismenost, veščine in pripravljenost, ki jih je mogoče primerjati, navajati in sprejeti po vsem svetu. DQ Framework je bil mednarodno priznan in podprt s strani Koalicije za digitalno inteligenco (CDI), ustanovljene leta 2018 s strani OECD, IEEE SA in DQ Institute v sodelovanju z Svetovnim gospodarskim forumom, z zavezništvom za spodbujanje digitalne pismenosti in digitalnih veščin po vsem svetu.

Digitalna zasebnost predstavlja varnost in nadzor nad osebnimi podatki, ki jih posameznik deli prek spleta. To vključuje informacije, kot so osebni podatki, brskalne navade in komunikacijske vsebine. Pomembna je za uporabnike spleta, še posebej mlajše, saj ščiti njihovo identiteto in ohranja zaupnost. Varovanje digitalne zasebnosti preprečuje zlorabe, kot so spletno nadlegovanje, kraje identitete in neželena sledenja. Poleg tega omogoča posameznikom, da ohranjajo nadzor nad svojimi informacijami ter se počutijo varne in svobodne pri uporabi spleta. Zagotavlja tudi zaupanje v digitalno okolje, spodbuja svobodo izražanja ter prispeva k razvoju in uporabi tehnologije na bolj etičen način.

Kritično razmišljanje na spletu je sposobnost ocenjevanja informacij, ki jih uporabniki najdejo na internetu, z namenom razumevanja njihove zanesljivosti in resničnosti. Pomembno je za uporabnike spleta, še posebej mlajše, saj jim omogoča, da prepoznajo lažne novice, spletno prevare in dezinformacije. Kritično razmišljanje na spletu pomaga uporabnikom razvijati analitične veščine, ki jim omogočajo boljšo zaščito pred manipulacijo in napačnimi informacijami na internetu. Poleg tega spodbuja razvoj kritičnega uma, ki je ključen za oblikovanje informiranih odločitev in pravilno uporabo spletnih virov. Skratka, kritično razmišljanje na spletu je ključno za razvoj digitalne pismenosti in varno ter odgovorno uporabo interneta, še posebej za mlajše generacije.

Digitalne sledi so digitalni zapisi o aktivnostih uporabnika na spletu, kot so obiski spletnih strani, iskalne poizvedbe, interakcije na družbenih omrežjih in še več. Pomembne so za uporabnike spleta, še posebej mlajše, saj omogočajo bolj prilagojeno in personalizirano izkušnjo. S pomočjo digitalnih sledi lahko spletni servisi bolje razumejo preferenčne in interese posameznika, kar omogoča prikazovanje vsebin in oglasi, ki so bolj relevantni in zanimivi. Hkrati pa je pomembno, da mlajši uporabniki razumejo, kako delujejo digitalne sledi in kako lahko varujejo svojo zasebnost ter nadzorujejo svoje digitalne sledi, da ohranijo svojo spletno zasebnost. Skratka, digitalne sledi so ključne za personalizacijo spletnih izkušenj, vendar je treba paziti na varovanje zasebnosti.

Digitalna empatija je sposobnost razumevanja in sočutja do čustev ter potreb drugih ljudi na spletu. Pomembna je za uporabnike spleta, še posebej mlajše, saj omogoča ustvarjanje pozitivnih in povezanih spletnih izkušenj. Mladi uporabniki se pogosto soočajo s cyberbullyingom in neprimernim vedenjem na spletu, zato je digitalna empatija ključna pri spodbujanju spoštljive komunikacije in preprečevanju negativnih posledic. S poudarkom na digitalni empatiji se mladi naučijo obravnavati spletna konfliktna situacije na bolj konstruktiven način ter razvijajo veščine, ki jim pomagajo graditi pozitivne odnose in sodelovanje v digitalnem svetu. Hkrati pa spodbuja občutek povezanosti in skupnosti na spletu, kar prispeva k boljši duševni blaginji in večji kakovosti spletnega življenja.

Spletna varnost predstavlja zaščito in zaupnost informacij ter osebnih podatkov na spletu. To vključuje ukrepe in tehnologije, ki preprečujejo nepooblaščen dostop, krajo identitete in druge grožnje, s katerimi se srečujejo uporabniki interneta. Za uporabnike spleta, še posebej mlajše, je spletna varnost ključnega pomena, saj mladi pogosto uporabljajo splet za komunikacijo, šolanje in zabavo. Varne prakse na spletu jim omogočajo, da ohranijo zasebnost, preprečijo zlorabo osebnih podatkov in se zaščitijo pred spletnimi nevarnostmi, kot so spletno nasilje, spletno nadlegovanje in nevarne vsebine. Spletna varnost zagotavlja varno spletno okolje, ki spodbuja pozitivno izkušnjo in razvoj mladih na spletu.

Spletno nasilje predstavlja obliko agresivnega vedenja in zlorabe, ki se izvaja preko spleta, vključuje pa različne oblike komunikacije, kot so žaljenje, grožnje, nadlegovanje in širjenje sovražnega govora ali lažnih informacij. Pomembno je za uporabnike spleta, še posebej mlajše, saj lahko ima resne posledice za njihovo duševno in fizično zdravje ter socialno dobrobit. Spletno nasilje lahko povzroči stres, tesnobo in depresijo, hkrati pa tudi vpliva na njihovo samopodobo in samozavest. Mlajši uporabniki so še posebej ranljivi, saj morda nimajo dovolj izkušenj ali spretnosti za obrambo pred takšnimi napadi. Zato je pomembno, da se ozavešča o spletnem nasilju in spodbuja varno in spoštljivo komunikacijo na spletu ter zagotavlja ustrezna podpora tistim, ki so žrtve spletnega nasilja.

Digitalno državljanstvo je koncept, ki označuje aktivno udeležbo in identifikacijo posameznikov na spletu. Pomembno je za uporabnike spleta, še posebej mlajše generacije, saj omogoča večjo varnost in zanesljivost pri digitalnih dejavnostih. S pomočjo digitalnega državljanstva lahko uporabniki enostavno in varno dostopajo do svojih spletnih računov, osebnih podatkov ter storitev, kar zmanjšuje tveganje za zlorabo identitete in krajo podatkov. Prav tako omogoča boljšo sledljivost in nadzor nad lastnim digitalnim okoljem, kar povečuje zaupanje in zasebnost na spletu. Skratka, digitalno državljanstvo je ključnega pomena za zagotavljanje varnega in učinkovitega digitalnega življenja, še posebej za mlade, ki se vse bolj zanašajo na spletne storitve in družbena omrežja.

Digitalna inteligenca

Njen okvir se je združil v več kot 25 predhodnih vodilnih okvirov o digitalni pismenosti in veščinah. Določa skupni jezik, strukturo in taksonomijo okoli digitalne pismenosti, spretnosti in pripravljenosti, ki jih je mogoče primerjati, referencirati in sprejeti med državami in sektorji po vsem svetu.

 

Okvir DQ je bila mednarodno priznana in podprta s strani Koalicije za digitalno inteligenco (CDI), ki so jo leta 2018 ustanovili OECD, IEEE SA in DQ Institute v sodelovanju s Svetovnim ekonomskim forumom, z zavezanostjo k spodbujanju digitalne pismenosti in digitalnih znanj. svet.

Potrebuješ pomoč?

Preveri pogosto
zastavljena vprašanja

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit. Phasellus sagittis ligula vitae dolor porttitor lobortis. Ut varius venenatis arcu, et faucibus nibh.

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit. Phasellus sagittis ligula vitae dolor porttitor lobortis. Ut varius venenatis arcu, et faucibus nibh.

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast