Projekti
Varni internet

Varna in osveščena uporaba interneta

Zaradi redne uporabe interneta ter družbenega uvajanja informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v vsakodnevno življenje uporabnikov, se pojavlja vse močnejša potreba po izobraževanjih s področja vsakodnevne uporabe interneta, kot tudi ozaveščanje uporabnikov o nevarnostih in ustreznih varnostnih ukrepih pri dostopanju na spleta in njegovi uporabi.

Oktober 2012 - Marec 2013
Odrasli
Ministrstvo za šolstvo, BIC Ljubljana, Varni internet

Prekomerna uporaba spleta za učence osnovnih šol v Mestni občini Nova Gorica

Pametni telefoni, računalnik, televizija in splet določajo meje sveta, ki ga raziskujejo naši najstniki. Vprašanje, kako spremenjena fizična in socialna realnost vplivata na razvoj in oblikovanje otrokove ter kasneje mladostnikove osebnosti, danes terja natančne in predvsem strokovne odgovore. Kako poudariti pozitivne vplive tehnologije na odraščanje in zmanjšati negativne?

Oktober 2012 - Marec 2013
Učenci 7. razredov
Mestna občina Nova Gorica, Varni internet
Število slušateljev: 1.725

DIGITALNI DRŽAVLJAN

Cilj projekta je mlade seznaniti s pravili, ki veljajo pri uporabi spleta. Z upoštevanjem teh pravil se lahko izognejo negativnim posledicam nepremišljenega vedenja na spletu, ki je dandanes še posebej pri mladih zelo pogosto. Naš cilj je zvišati stopnjo ozaveščenosti mladih o vseh nevarnosti in zlorabah, s katerimi se lahko srečajo na internetu ter spodbujanje mladih k varni, osveščeni in učinkoviti uporabi spleta in računalnika. 

Oktober 2014 - 2016
Učenci 3. triade
Mestna občina Ljubljana, Varni internet
Število slušateljev: 6.125

Počitniški polet na širni splet

Osnovni cilj programa je spoznavanje zakonitosti spleta in računalništva brez računalnika. Osvojili smo osnovna znanja računalništva (binarni sistem, algoritmi…), na katerih smo postopoma gradili in odkrivali nove plati zanimivega sveta spleta in računalništva. Namen programa je otroke ozavestiti o pomenu varne in učinkovite uporabe spleta ter jim predstaviti konkretne predloge, kako se zaščititi pred nevarnostmi na spletu in kako splet uporabljati kot koristno orodje. 

Julij 2016 - Avgust 2016
Otroci starosti 8 - 10 let.
Mestna občina Ljubljana, OŠ Majde Vrhovnik, Varni internet
Število slušateljev: 80